ALGEMENE VOORWAARDEN

Weten waar je aan toe bent

 De Algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de consumentenautoriteit.

Inhoudsopgave:

1. Definities

2. Identiteit van de onderneming

3. Toepasselijkheid

4. De overeenkomst

5. Ontbinding van de koopovereenkomst

6. Prijzen en aanbiedingen

7. Verzending en levering

8. Herroepingsrecht en retournering

9. Betaling

10. Aansprakelijkheid

11. Overmacht

12. Toepasselijk recht en geschillen

13. Afbeeldingen en informatie op de website

1. Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

Koper: de consument die een artikel koopt van verkoper.

Artikel: alle zaken en producten die verkoper aan koper levert.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop en levering van producten en/of diensten door FRESH WAVES aan een wederpartij. Hieronder valt ook de verkoop op afstand van producten en/of diensten via een door FRESH WAVES georganiseerd systeem.

2. Identiteit van de onderneming

FRESH WAVES
Reigerweg 13a
8263 BB Kampen

Handelend onder de namen: FRESH WAVES

E-mailadres: aloha@freshwaves.nl

Telefoonnummer: +31 (0)38 234 0205

KvK-nummer: 67105815

BTW-identificatienummer: NL001121606B21

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met FRESH WAVES. Met het plaatsen van een bestelling/het accepteren van een aanbieding, geeft de koper te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen verkoper en de koper, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Het is verkoper toegestaan om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen, ze treden in werking zodra de wijzigingen aan de koper zijn medegedeeld.Mochten de algemene voorwaarden niet op voorhand zijn verstrekt, geldt het voldoen (al dan niet in zijn geheel) van het factuurbedrag aan verkoper als acceptatie van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FRESH WAVES en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen FRESH WAVES en koper. Indien FRESH WAVES niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FRESH WAVES in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door FRESH WAVES. FRESH WAVES behoudt het recht om een bestelling niet te accepteren, dit zal ten alle tijden per e-mail kenbaar worden gemaakt met opgaaf van reden. Mocht de betaling op dat moment reeds verricht zijn, wordt deze vanzelfsprekend teruggestort via dezelfde betaalwijze waarmee de betaling is voldaan. Door het plaatsen van een bestelling ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst, hierop dient een betaling te volgen. Alle aanbiedingen van FRESH WAVES zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Overeenkomsten als ook wijzigingen of annuleringen daarvan zijn voor FRESH WAVES eerst bindend wanneer zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. De koper is door haar opdracht c.q. bestelling gebonden, ook indien FRESH WAVES de overeenkomst niet schriftelijk bevestigt. FRESH WAVES heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of nadere voorwaarden aan de levering en/of uitvoering te verbinden.

5. Ontbinding van de koopovereenkomst

Het is enkel mogelijk om de koopovereenkomst te ontbinden, indien de koper binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling (sluiten van de overeenkomst) aan FRESH WAVES kenbaar maakt dat zij de koopovereenkomst wil ontbinden. De ontbinding is pas definitief indien koper van FRESH WAVES per e-mail een bevestiging ontvangt, waarin duidelijk kenbaar is gemaakt dat de bestelling is geannuleerd.Koper zal gedurende deze termijn zorgvuldig omgaan met de bestelde artikelen en zal deze enkel gebruiken om vast te stellen of zij het artikel wil behouden. Koper zal gedurende deze termijn zorgvuldig omgaan met bestelde artikelen en deze alleen gebruiken om vast te stellen of hij het artikel wil behouden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de koper. Reeds betaalde bedragen zal verkoper binnen dertig dagen na terugzending terugbetalen.

6. Prijzen en aanbiedingen

Binnen de looptijd van een aanbieding worden de prijzen van de producten van FRESH WAVES nooit verhoogd, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wettelijke maatregelen. Alle prijzen op de website van FRESH WAVES worden weergegeven in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW. Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van deze fouten. Alle prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk door FRESH WAVES vermeld.Alle prijzen zijn exclusief verpakkings-, verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. Verzending en levering

In het kader van de regels van de wet kopen op afstand, zal FRESH WAVES de verzending van bestellingen altijd binnen 30 dagen uitvoeren (indien het volledige factuurbedrag is voldaan). Mocht dit (gedeeltelijk) niet mogelijk zijn, ontvangt koper binnen één maand na plaatsing van de bestelling een bericht van FRESH WAVES. Koper heeft dan het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Als plaats van levering geldt het adres dat koper tijdens het plaatsen van de bestelling aan FRESH WAVES kenbaar heeft gemaakt. FRESH WAVES voldoet aan de leveringsplicht op het moment dat het pakket is aangeboden aan de afnemer. Dit geldt ook bij levering via een vervoerder (zowel bij acceptatie als weigering).

Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen ligt bij FRESH WAVES tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen bij de koper. Voor het versturen van een pakket binnen Nederland brengt FRESH WAVES tussen €4,95 & €6,95 in rekening. Dit is afhankelijk van de grootte & gewicht van het pakket. FRESH WAVES streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen (na ontvangst van de betaling) te verzenden naar het door de koper opgegeven afleveradres. Het pakket wordt automatisch naar FRESH WAVES geretourneerd indien het niet tijdig wordt afgehaald bij een pick-up point. Op dat moment zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten naar koper worden teruggestort. Indien koper een verkeerd adres heeft opgegeven, komt het pakket retour bij FRESH WAVES en zal FRESH WAVES contact met koper opnemen. FRESH WAVES zal vragen naar het juiste afleveradres en om de verzendkosten opnieuw te betalen. Vervolgens zal FRESH WAVES het pakket opnieuw verzenden.

Mocht een levertijd niet gerealiseerd kunnen worden, geeft dit geen recht op een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming van welke verplichting dan ook.

8. Herroepingsrecht en retournering

Mocht het product toch niet helemaal naar wens zijn, dan is dit bij FRESH WAVES geen enkel probleem. Koper heeft het recht om (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen (zonder opgaaf van reden) te retourneren (overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand artikel 7:5 BW). Deze periode begint op het moment dat de bestelling voor het eerst op het door koper opgegeven afleveradres worden aangeboden. Doet koper dit niet binnen 14 dagen? Dan is de koop een feit.Voordat koper iets aan FRESH WAVES retourneert, dient dit altijd binnen 14 dagen na de eerste afleverpoging schriftelijk kenbaar te maken bij FRESH WAVES. Middels een bewijs van verzending kan koper kenbaar maken dat de artikelen op tijd zijn geretourneerd. Fresh Waves zal binnen maximaal 14 dagen het bedrag terug betalen. De bestelling dient deze altijd goed gecontroleerd te worden op onvolmaaktheden of beschadigingen. Is hier sprake van? Dan dient koper dit altijd binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail aan FRESH WAVES te laten weten. Laat koper dit niet aan FRESH WAVES weten alvorens ze geretourneerd worden? Dan zullen deze niet door FRESH WAVES worden geaccepteerd.

Problemen proberen wij altijd zo spoedig mogelijk op te lossen. Voldoet de oplossing niet aan de verwachtingen van koper? Dan heeft koper de mogelijkheid om de bestelling zonder verdere kosten te annuleren. Dit is niet mogelijk indien:• Het artikel gedragen en/of gewassen is;• Het artikel beschadigd is of wanneer je zelf hebt geprobeerd de schade te herstellen;• Je de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd;• Labels en/of toebehoren ontbreken.

FRESH WAVES verwacht altijd dat koper netjes met de producten omgaat. Ze dienen altijd in dezelfde staat teruggestuurd te worden, als waarin koper ze ontvangen heeft.Het retourneren van artikelen is altijd voor rekening en risico van de koper. Koper is er zelf verantwoordelijk voor dat de retouren voldoende gefrankeerd zijn. Indien onvoldoende gefrankeerd, zal FRESH WAVES het pakket niet in ontvangst nemen. Daarnaast is koper zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Mochten er beschadigingen zijn opgetreden door bijvoorbeeld een ondeugdelijke verpakking, behoudt FRESH WAVES het recht om de retourzending te weigeren.

Het is niet mogelijk om sale artikelen te retourneren, evenals afgeprijsde artikelen, accessoires, sieraden en andere hygiëne gevoelige artikelen.Na ontvangst van de retour, zal FRESH WAVES kijken of het product niet beschadigd of kapot is. Indien het pakket in goede orde bij FRESH WAVES is aangekomen (binnen de gestelde termijn en inclusief retourformulier), zal het aankoopbedrag binnen 7 dagen teruggestort worden. Mocht de gehele bestelling geretourneerd worden, ontvangt koper ook de verzendkosten van de bestelling retour. Wordt de bestelling gedeeltelijk geretourneerd, dan ontvangt koper de verzendkosten van de bestelling niet retour. Uiteraard ontvangt koper een bevestiging van de retour via e-mail.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar aloha@freshwaves.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9. Betaling

De betaling van de bestelling kan via de website van FRESH WAVES voldaan worden, dit is mogelijk via de volgende betaalmethoden:

  • iDEAL;
  • Bankoverschrijving;
  • Bancontant;
  • Creditcard;
  • PayPal;
  • Klarna 

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt koper per e-mail een bevestiging. FRESH WAVES brengt geen extra kosten in rekening voor online betaalmethoden. Zodra FRESH WAVES de betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling verzonden. Indien koper gebruik heeft gemaakt van een kortingscode, kan deze niet opnieuw worden uitgegeven als de bestelling wordt geretourneerd. Kortingscodes of tegoedbonnen kunnen nooit ingewisseld worden voor geld.

10. Aansprakelijkheid

FRESH WAVES is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van producten, evenals voor schade ontstaan in verband met of veroorzaakt door van FRESH WAVES afkomstige producten. FRESH WAVES is tevens niet aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.Mocht er wél sprake zijn van aansprakelijkheid van FRESH WAVES, is dit in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde producten.

11. Overmacht

Mocht er sprake zijn van overmacht, dan heeft FRESH WAVES het recht om de uitvoering van de bestelling uit te stellen of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit kan door middel van een schriftelijke mededeling, zonder dat FRESH WAVES gehouden is tot enige schadevergoeding (tenzij dit onaanvaardbaar zou zijn in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid).Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan FRESH WAVES te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van FRESH WAVES komt.

12. Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Indien er sprake is van geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zal deze worden voorgelegd bij een door FRESH WAVES aan te wijzen rechtbank.

13. Afbeeldingen en informatie op de website

Alle op de website van FRESH WAVES vermeldde informatie geldt bij benadering. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en ze kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor alle afbeeldingen en foto’s.Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van FRESH WAVES.

 

De waardering van www.freshwaves.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.9/10 gebaseerd op 153 reviews.
Chat openen
Alohaaa, Waar kunnen wij je mee helpen?
Alohaaa, Waar kunnen wij je mee helpen?